Om oss

Varfinns2@2x

Vi vill inspirera fler människor till att spendera mer tid i skog och natur. Sverige består av 28 miljoner hektar skogsmark och vi har beskrivit alla dessa skogar i detalj för er skull. Genom vår app Treely gör vi svamp- och bärplockning enklare, effektivare och roligare. Vill du plocka i de djupa skogarna i Värmland eller Stadsskogen i Uppsala? Spelar ingen roll. Vi guidar dig genom allt så att du kan känna dig trygg och säker. 

4 anledningar varför du ska spendera mer tid i skogen

Att ströva i skog och mark ensam eller tillsammans med andra ökar känslan av välbefinnande. Vad som händer när vi går i en välbekant och omtyckt naturmiljö eller skog är att kroppen får utlopp för sitt rörelsebehov. Känslan inombords brukar bli lugnare, man hör sina tankar och upplever sina sinnen. Detta bidrar till att man känner en helhet, att man tillhör sig själv, dem man har sällskap med eller till och med som en del i ett större sammanhang.

Utevistelse medför aktivitet vilket påverkar motståndskraften mot stress. Naturligt dagsljus påverkar hormonnivåer och den biologiska klockan vilka i sin tur påverkar stress. Att sinnena, syn, hörsel, smak, lukt och känsel, stimuleras sänker mängden stresshormon. Estetiska upplevelser, konst-, kultur- och skönhetsupplevelser påverkar upplevelsen av stress positivt

Svamp är en fröjd att plocka själv och äta. Att byta ut exempelivs kött mot egenplockad svamp i några av dina middagar kommer minska din klimatpåverkan.

Att upptäcka nya platser i naturen är fantastiskt. Ett skogsbesök kan resultera i en korg fylld med goda svampar att tillaga när man kommer hem. Går du ut när förutsättningarna är perfekta blir svamputflykten ännu roligare och enklare.

Visste du att

Sverige består av 28 miljoner hektar skogsmark? Vilket motsvarar 40 miljoner fotbollsplaner. All denna skog ser annorlunda ut och huserar olika arter.

Produktionen av ätbara bär i svenska skogar är i storleksordningen en miljon ton per år och av ätliga svampar ungefär densamma. Av bärproduktionen plockas cirka 4-5%. Andelen plockade svampar är sannolikt betydligt lägre, högst en procent.

Den svenska “allemansrätten” är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen, att tillfälligt övernatta och till exempel plocka bär, svamp och några andra växter. Du kan plocka de flesta blommor, bär och svampar i naturen, men vissa växter är skyddade och dem får du inte plocka. Särskilda regler gäller i nationalparker och naturreservat.

Vi som jobbar med detta

Vi har så länge vi minns varit ute i skog och mark och uppskattar det naturen ger oss. Vårt gemensamma mål är att få ut fler människor i skogen, vi är övertygade om att det skapar stora värden för såväl människa som samhälle. Detta intresse ledde oss in på en skoglig utbildning som har gett oss kunskapen för att kunna genomföra detta projekt.

Just nu består teamet av 4 personer. Vill du jobba med oss? Kontakta Albin eller Axel.

OmOssTelefon